Tel:137-9114-2665
Jinan Chuancheng Electric Equipment Co.,Ltd?


企业简介

Company profile
澳门线上新娱乐
?产品分类?


产品中心

 • CH-20QJ型气管卷轴 (6.5x10)

  CH-20QJ型气管卷轴 (6.5x10)

  管径6.5x10mm

  0.00

  0.00

 • CH-15QJ型气管卷轴(8x12)

  CH-15QJ型气管卷轴(8x12)

  管径8x12mm

  0.00

  0.00

 • CH-10QJ型气管卷轴(10x14.5)

  CH-10QJ型气管卷轴(10x14.5)

  管径10x14.5mm

  0.00

  0.00

 • CH-C6001型气管卷轴(5x8)

  CH-C6001型气管卷轴(5x8)

  管径5x8mm

  0.00

  0.00

 • CH-20J型电缆卷轴(2x1.5mm?)

  CH-20J型电缆卷轴(2x1.5mm?)

  2x1.5mm?

  0.00

  0.00

 • 现金娱乐平台(3x1.5mm?)

  现金娱乐平台(3x1.5mm?)

  3x1.5mm?

  0.00

  0.00

 • 现金娱乐平台(3x2.5mm?)

  现金娱乐平台(3x2.5mm?)

  3x2.5mm?

  0.00

  0.00

 • CH-15JA型十字插座卷轴

  CH-15JA型十字插座卷轴

  3x1.5mm?

  0.00

  0.00

 • CH-315J型电缆卷轴(4x1.5mm?)

  CH-315J型电缆卷轴(4x1.5mm?)

  4x1.5mm?

  0.00

  0.00

 • CH-315J型电缆卷轴(4x2.5mm?)

  CH-315J型电缆卷轴(4x2.5mm?)

  4x2.5mm?

  0.00

  0.00

 • 220V工业插座电缆卷轴 CH-15JF

  220V工业插座电缆卷轴 CH-15JF

  工业插座电缆卷轴

  0.00

  0.00

 • 380V工业插座电缆卷轴CH-315JF

  380V工业插座电缆卷轴CH-315JF

  工业插座电缆卷轴

  0.00

  0.00

Product introduction?
公司活动
真人网投游戏下载